Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

VGME - laatste stand van zaken

VGME - laatste stand van zaken

Groningen, 3 mei 2024

 

Geacht lid, donateur,

 

Bij deze kan het bestuur jullie meedelen dat er vorige week nog hard gewerkt is om de laatste punten op de “i” te zetten van de overeenkomst tussen de Nationaal Coordinator Groningen en het Nationaal Restauratiefonds. Dat heeft afgelopen maandag 29 april geleid tot de ondertekening van de overeenkomst tussen de beide partijen. Met deze ondertekening is een belangrijke stap gezet en gaan de eerste vier pilotprojecten nu daadwerkelijk aan de slag. Het Nationaal Restauratiefonds is nu druk aan de slag met de administratieve inrichting van hetgeen partijen zijn overeengekomen. De NCG is zich aan het voorbereiden op haar nieuw rol in de begeleiding van de pilotprojecten.

Nu deze overeenkomst er is zullen wij als VGME de overeenkomst afronden die wij met elke eigenaar van een pilot project sluiten en kan vervolgens de volgende stap worden gezet door de pilot eigenaren. Dat is het indienen van de begrotingen voor de planvormingsfase waarmee een erfgoedgedragen ontwerp kan worden opgesteld waarin het versterken een belangrijke component is. 

 
Zodra de goedkeuring binnen is gaat de eigenaar samen met zijn architectenteam aan de slag. Tevens gaat het bestuur nu verder met de selectie van de volgende serie pilotprojecten uit een pool van circa dertig gegadigden. Voordat met deze groep gestart kan worden wil het bestuur nog wel dat er een adequate oplossing ligt over de samenwerking met net NCG zoals in de brief naar de staatssecretaris aangegeven.
Verder wil wij ook even van de gelegenheid gebruik maken om te melden dat zich een aantal nieuwe bestuursleden hebben gemeld, inclusief penningmeester. Dat betekent dat het bestuur nu weer op volle sterkte is. Daarbij ondersteund door een juridische persoon en iemand die ons komt helpen met de ledenadministratie. De komende tijd zullen we gaan werken aan een goede taakverdeling en hopen we de nieuwe bestuursleden te kunnen presenteren in een bijeenkomst.
 
Tot zover even een korte update. 
 
het bestuur