Image

Bestellen

Sinds kort kunnen onze leden een emaille schildje bestellen met het logo van de VGME voor bevestiging aan de muur.

Hiermee geef je aan dat je lid bent van de vereniging. Maar belangerijker nog is dat je hiermee aangeeft dat je je sterk wilt maken voor de instandhouding van alle "Groninger Monumenten" waaronder wij verstaan alle rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden. 

De emaille schildjes hebben dezelfde afmeting als die van een rijksmonument, namelijk 10 x 15 cm2

De kosten bedragen € 30,00 inclusief verzendkosten. Instructies over betaling volgen.

Image

Tip!

Er bestaan "verzamelaars" die schildjes van muren roven . Het uitdraaien van schroeven is een simpele klus. In de ijzerhandel bestaan schroeven die je maar één kant op kunt draaien. Hiermee maak je het verzamelaars moeilijk.

Image
Image

Hoe is het logo tot stand gekomen?

Het logo is afgeleid van het beschermende symbool van het het 'blauwe schildje' van de de Haagse Conventie van 1954. Na de Tweede Wereldoorlog heeft UNESCO het initiatief genomen tot de Haagse Conventie 1954 met als doel in gezamenlijkheid regels op te stellen ter bescherming van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten. Dit verdrag was het eerste internationale verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed in de context van oorlog en het eerste verdrag dat het concept van de gemeenschappelijkheid van erfgoed benadrukt. Het Blauwe Schildje wordt gebruikt om het culturele erfgoed als "beschermd" te markeren en te identificeren. Dit schildje staat ook symbool voor het Blue Shield Netwerk dat bestaat uit organisaties die zich bezighouden met musea, archieven, audiovisuele ondersteuning, bibliotheken en monumenten en sites. Het doel van alle betrokkenen bij Blue Shield is de bescherming van het cultureel erfgoed. tegen bedreigingen van oorlogsgeweld en natuurrampen en organisatie van (inter) nationale hulp.

De vereniging is van mening dat al het erfgoed in de provincie Groningen waarvan het voortbestaan en de instandhouding in ernstige mate bedreigd wordt door de gevolgen van de gaswinning. Ook een gevolg van menselijk handelen dat schade aanbrengt aan ons culturele erfgoed. Met de bevestiging van ons schildje op de muur van je pand geef je aan dat je deze mening deelt.

Aantallen

Groningen telt circa 2.800 rijksmonumenten die grotendeels in particuliere handen zijn. Daarnaast telt de provincie nog circa 1.200 gemeentelijke monumenten , circa 4.300 karakteristieke panden en daarnaast nog enkele duizenden beeldbepalende panden.

Deze categorie erfgoed draagt voor een belangrijk deel bij aan het unieke karakter van de provincie Groningen. Voor een deel wordt de instandhouding bedreigd door de gaswinning. De vereniging wil, door de eigenaar in zijn kracht te zetten, deze bedreiging wegnemen.

"Groningse monumenten", waaronder wij alle bovengenoemde categorieen verstaan, kunnen vanaf nu in één oogopslag herkend worden met het emaillen erfgoedschildje. Dit schildje is alleen voor leden die eigenaar zijn van een rijksmonument, gemeentemonument, beeldbepalend of karakteristiek pand zoals door het rijk of de gemeente vastgelegd.

Image

Informatie VGME

Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Postadres
Hoofdweg 171
9681 AD Midwolda

Kamer van Koophandel
068679785

Bankrekening
NL11 INGB 0007 6939 59

Mail
secretariaat@groningermonument.nl

Contact