Vereniging Groninger Monument Eigenaren

voor eigenaren van een rijksmonument, gemeentemonument, karakteristiek of beeldbepalend pand

Ode aan het Groninger Monument

In Gronings land, waar traditie en trots gedijen,
Een eigenaar van een monument blijft strijden.
Door bevingen getekend, maar toch standvastig en fier,
Met liefde en zorg, herrijst zijn monument, dat is zijn sier.

Met elke herstelstap, een ode aan het verleden,
Het monument herleeft, in glorie verweven.
Groningse veerkracht, als een ongebroken snaar,
Het monument straalt weer, als een heldere klaar.

Door tegenslag gevormd, een verhaal van hoop en moed,
Het monument staat daar, in glans en in gloed.
Een symbool van veerkracht, een ode aan Gronings land,
Door aardbevingen getroffen, maar toch fier in stand.Bij ons gaat het om

úw eigendom,

úw veiligheid en

úw welzijn!

Waarom lid worden?

Lid worden van een vereniging van erfgoedeigenaren zoals de VGME biedt verschillende voordelen, zoals:

Netwerkmogelijkheden: Je kunt in contact komen met andere eigenaren, experts en professionals in de sector, wat waardevol kan zijn voor advies, ondersteuning en het uitwisselen van ervaringen.

Informatie en middelen: Verenigingen bieden vaak toegang tot informatie, middelen en ondersteuning met betrekking tot restauratie, onderhoud, wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden voor erfgoedpanden.

Belangenbehartiging: Als onderdeel van een vereniging kun je gezamenlijk belangen behartigen, zoals het bevorderen van behoudsmaatregelen, het lobbyen voor gunstiger wetgeving, betere aanpak van versterking en/of schadeherstel of het verkrijgen van subsidies voor erfgoedbehoud.

Deskundig advies: Verenigingen kunnen toegang bieden tot deskundig advies en begeleiding op het gebied van erfgoedzorg, restauratie en onderhoud, wat kan helpen om problemen op te lossen en de waarde van je ergoedpand te behouden.

Toegang tot bijeenkomsten en excursies: Regelmatig organiseren wij (thema)bijeenkomsten, gespreksgroepen en excursies die gericht zijn op erfgoedeigenaren, wat kan helpen bij het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van erfgoedzorg en -beheer.

Waarom donateur worden?

Er zijn vijf redenen waarom je donateur zou kunnen worden van onze vereniging van erfgoedeigenaren:

Ondersteuning van behoud: Als donateur draag je bij aan het behoud van cultureel erfgoed en historische monumenten in onze mooie provincie, waardoor ze voor toekomstige generaties behouden blijven.

Toegang tot informatie: Als donateur heb je vaak toegang tot exclusieve informatie, updates en nieuws over erfgoedzorg, versterking en/of schadeherstel, restauratieprojecten en wet- en regelgeving die relevant is voor erfgoedeigenaren.

Betere belangenbehartiging: Door donateur te worden versterk je de stem van de vereniging en draag je bij aan een krachtiger belangenbehartiging voor erfgoedbehoud bij overheden, instanties en andere belanghebbenden.

Netwerkmogelijkheden: Als donateur kun je deelnemen aan netwerkevenementen, bijeenkomsten en excursies, waar je andere eigenaren kunt ontmoeten, ervaringen kunt uitwisselen en mogelijkheden kunt ontdekken voor samenwerking.

Waardering en erkenning: Door bij te dragen aan de vereniging toon je je betrokkenheid bij het behoud van cultureel erfgoed, wat kan leiden tot waardering en erkenning binnen de gemeenschap en onder mede-eigenaren van erfgoedpanden.

Bijdrage gebouwde erfgoed

Welke bijdrage levert het Groningse gebouwde erfgoed aan vormen van het unieke landschap in de provincie Groningen

Het Groningse gebouwde erfgoed draagt bij aan de unieke uitstraling van het landschap in de provincie Groningen op verschillende manieren. Allereerst zijn er historische gebouwen zoals oude boerderijen, kerken en molens die het karakter van het landschap bepalen en een gevoel van verbondenheid met het verleden creëren. Daarnaast dragen de architectonische stijlen, zoals de typische Groningse borgen en herenhuizen, bij aan de esthetiek en identiteit van de regio. Verder speelt het gebruik van lokale materialen en traditionele bouwtechnieken een rol in het behoud van de Groningse cultuur en ambachtelijke kennis. Kortom, het Groningse gebouwde erfgoed draagt bij aan de diversiteit, schoonheid en erfgoedwaarde van het landschap in de provincie Groningen.

Uniek Gronings Landschap

Welke elementen maken dat het landschap in Groningen een uniek karakter heeft dat vrijwel nergens in Europa voorkomt?

Het unieke karakter van het landschap in Groningen wordt bepaald door verschillende elementen die vrijwel nergens anders in Europa op dezelfde manier voorkomen. Ten eerste is de uitgestrektheid van het landschap opvallend, met uitgestrekte vlaktes en weidse horizonnen, vaak onderbroken door dijken, kanalen en meren. Daarnaast speelt het polderlandschap een belangrijke rol, met zijn typische verkaveling en waterbeheersingssystemen, zoals sluizen en gemalen. Ook de aanwezigheid van de Waddenzee, een UNESCO-werelderfgoedlocatie, draagt bij aan de unieke kenmerken van het Groningse landschap. Bovendien zijn de historische dorpen, boerderijen, kerken en borgen, samen met de kenmerkende Groningse architectuur, onderscheidende elementen die het landschap van Groningen zijn eigen identiteit geven.

Een fundamenteel andere aanpak van schadeherstel en versterking...

Denken vanuit een vraagstuk-aanpak is typerend voor het proces van de Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren. Sinds 2017 zet de vereniging zich in voor het herstel van erfgoedpanden in het gaswinningsgebied in Groningen. Het uitgangspunt is om de regie terug te brengen bij de monumenteigenaar, die ervaart dat de overheid op hun stoel is gaan zitten.

De problem solving oriëntatie van de overheid resulteerde in een gefragmenteerde aanpak van versterken, schadeherstel en subsidiëring van onderhoud en restauratie, waarin de behoefte van de eigenaar onvoldoende werd gekend. Van maatwerk was geen sprake, mede doordat de overheidsinstanties zich naar binnen richtten en zich strikt aan bestaande regels hielden, zeker op uitvoerend niveau. De controledrang overheerste. Dat het anders moest werd gezien, maar hoe?

In opdracht van de vereniging hielp TwynstraGudde met het uitwerken van een integrale aanpak voor erfgoedpanden – op basis van de visie van de vereniging. De overheidsinstanties nemen hierin een meer faciliterende rol aan, terwijl de eigenaar weer verantwoordelijk wordt voor het eigen pand. In 2023 zetten alle instanties, overheid, gemeenten en provincie hun handtekening onder de aanpak, waardoor de eigenaren weer ‘op de bok’ zitten. Als gevolg is gestart met een pilot voor vijftien rijksmonumenten die worden versterkt, hersteld, gerestaureerd en verduurzaamd volgens de integrale aanpak.

Onze visie op een integrale aanpak van het erfgoed

1
de eigenaar staat centraal in het gehele proces: de eigenaar als opdrachtgever voor alles wat er aan zijn pand gebeurt
2
sloop is geen optie: 150% criterium moet van tafel voor alle categorieën erfgoed zoals benoemd in het erfgoedprogramma
3
versterkingsnormen zijn richtinggevend en niet alles bepalend voor het erfgoed: de eigenaar beslist hoe ver hij of zij wil gaan met het versterken
4
Integrale aanpak voor elke erfgoed eigenaar: het maximaal benutten van koppelkansen
6
het werken aan erfgoed is maatwerk: het vereist specialistisch onderzoek én deskundigheid
7

alle financieringsvormen samenbrengen in één bestaande entiteit: het Restauratiefonds

8

samenbrengen van schaarse (erfgoed)deskundigheid in één bestaande entiteit: het Erfgoedloket

9
de eigenaar wordt in het gehele proces begeleid door een eigen (restauratie)architect: hiermee wordt een vraaggerichte aanpak bereikt i.p.v. een aanbodgerichte aanpak
10
het recht om het pand terug te brengen in de oorspronkelijke staat na de bevingsperiode op kosten van aansprakelijke partijen

Image

Informatie VGME

Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Postadres
Hoofdweg 171
9681 AD Midwolda

Kamer van Koophandel
068679785

Bankrekening
NL11 INGB 0007 6939 59

Mail
secretariaat@groningermonument.nl

Contact