In ontwikkeling

Artikelen uit de nieuwsbrief

Hiernaast een overzicht van de artikelen welke in onze nieuwsbrieven zijn opgenomen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Nieuwsberichten

 • Aanvullende verkenningen op het Palmhoutwrak
  24 mei 2024
  Naar aanleiding van Kamervragen kondigt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan dat eind mei 2024 een aanvullend waarderend onderzoek start op het historische scheepswrak de Burgzand Noord 17, beter bekend als het Palmhoutwrak. Dat wrak ligt circa 10 meter diep op de bodem van de Waddenzee nabij Texel.
 • Huis ter Kleef in Haarlem geeft steeds meer geheimen prijs
  15 mei 2024
  De opgravingen van het kasteel Huis ter Kleef in Haarlem eind vorige eeuw hebben een bijzonder rijke verscheidenheid aan dierlijke resten opgeleverd. Dit is mede te danken aan de destijds systematische en intensieve opgraving van het kasteelterrein door de Archeologische Werkgroep Haarlem. De afgelopen jaren is in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) botmateriaal onderzocht uit de latrines, waterputten en uit een deel van de grachtvulling. Dit is vervat in een wetenschappelijk rapport dat woensdag 15 mei in Haarlem is gepresenteerd.
 • Monumenten, archeologische resten en historisch groen bedreigd door klimaatverandering
  14 mei 2024
  Cultureel erfgoed, de overblijfselen van ons verleden, loopt het risico verloren te gaan door klimaatverandering. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de huidige bedreigingen in beeld gebracht voor het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving ten behoeve van de nieuwe Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Het resultaat is zorgelijk: Nederland verliest cultureel erfgoed dat we voor komende generaties willen behouden. De grootste bedreiging op dit moment is droogte. Nu al zijn unieke archeologische resten verdroogd, gebouwde monumenten verzakt en historische tuinen, parken en lanen verloren.
 • Onderzoek naar betere bescherming monumentale bomen in Nederland
  03 mei 2024
  Hoe kunnen monumentale bomen beter worden beschermd in Nederland? Die vraag staat centraal in een onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Bomenstichting. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Terra Nostra, kennisatelier voor boom en bodem.
 • Tijdschrift 2 in 2024: Grachten vol bagger
  02 mei 2024
  Het tweede nummer van het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2024 is klaar. Het magazine is online te lezen. Heeft u een abonnement, dan ligt het tijdschrift binnenkort op uw deurmat.   

Informatie VGME

Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Postadres
Hoofdweg 171
9681 AD Midwolda

Kamer van Koophandel
068679785

Bankrekening
NL11 INGB 0007 6939 59

Mail
secretariaat@groningermonument.nl

Contact