1. Belangenbehartiging:
De vereniging streeft ernaar om de collectieve belangen van erfgoedeigenaren in door aardbevingen getroffen gebieden te behartigen. Dit omvat onder meer het lobbyen voor adequate compensatie, het bewerkstelligen van betere regelgeving en het bevorderen van een duurzame aanpak.

2. Kennisuitwisseling:
De vereniging faciliteert platforms en bijeenkomsten waar leden kennis en ervaring kunnen delen met betrekking tot het herstellen, renoveren, verduurzamen en versterken van erfgoedpanden die zijn beschadigd door aardbevingen. Dit kan bijvoorbeeld via gespreksgroepen, lezingen en online fora.

3. Netwerkvorming:
De vereniging stimuleert het opbouwen van een netwerk tussen erfgoedeigenaren, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen, adviseren en inspireren. Dit netwerk kan ook dienen als platform voor het vinden van gezamenlijke oplossingen en het bundelen van krachten.

4. Bewustwording vergroten:
De vereniging zet zich in voor het vergroten van de bewustwording rondom de problematiek van aardbevingsschade aan erfgoedpanden en het belang van het behoud van cultureel erfgoed. Dit kan worden bereikt door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, het publiceren van artikelen en het deelnemen aan relevante evenementen en initiatieven.

Doelstellingen van de vereniging

Wat kunnen de leden voor elkaar betekenen?

1

Kennis halen

Staat u aan de vooravond van een schadeclaim, versterking, restauratie of een combinatie ervan? Er zijn leden die u hierbij kunnen helpen door als klankbord te fungeren
2

Kennis delen

Meerdere leden hebben aangegeven dat ze graag hun ervaringen willen delen met andere leden door als buddy op te treden
3

Excursies

Het afgelopen jaar hebben enkele leden hun huis opengesteld voor andere leden om de werkzaamheden met eigen ogen te kunnen zien. Een vorm van excursies dat we zeker willen continueren

Voor onze leden

F.A.Q.

Veel gestelde vragen over de vereniging. Hebt u een vraag waarvan het antwoord niet wordt gegeven? Neem dan even contact met ons op.

Nieuwsbrief

Regelmatig houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van de vereniging en, waar mogelijk, van de ontwikkelingen als het gaat om het maken van afspraken over toereikende oplossingen

Vragen

Hebt u een vraag? Leg deze voor aan de andere leden via ons discussieforum. Via onze nieuwsbrief brengen wij deze onder de aandacht van de leden

Bijeenkomsten

Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Maar ook gespeksgroepen in klein verband. Verder hebben wij verschillende excursies georganiseerd en gaan daar mee door

Digitaal archief

Een digitaal archief over uiteenlopende onderwerpen en mogelijk interessant voor onze leden. Dit archief groeit gestadig. U kunt zelf ook documenten plaatsen.

Muurschildje

Speciaal voor onze leden hebben wij een geemailleerd muurschildje laten maken. U kunt deze kopen op onze bijeenkomsten of deze bestellen via onze website

Mijn gegevens

In het kader van de AVG zijn wij verplicht u inzage te geven in uw gegevens die wij bewaren. U hebt de mogelijkheid deze aan te passen.

Overzicht leden

Als lid van de vereniging hebt u toegang tot een overzicht van. alle leden. Alleen naam, woonplaats en status pand worden gegeven. Wilt u contact met een lid? Neem dan even contact op met ons.

Image
Waarom inloggen

Om toegang te krijgen tot de informatie die alleen beschikbaar is voor leden, is het nodig om in te loggen. Daarmee voorkomen we dat anderen uw gegevens kunnen bekijken of ongeoorloofde acties ondernemen op onze website. 

We nemen aan dat u hiervoor begrip hebt!

Voor het inloggen hebt u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Eén van beide vergeten? Klik ook op inloggen (rechstboven op elke pagina) en in het scherm dat verschijnt kunt u een nieuw wachtwoord of gebruikersnaam aanvragen. Hiervoor hebt u wel  uw mailadres nodig waar u mee staat ingeschreven. Daarna ontvangt u de mail met uw gebruikersnaam en/of kunt u zelf een nieuw wachtwoord aanmaken.

Informatie VGME

Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Postadres
Hoofdweg 171
9681 AD Midwolda

Kamer van Koophandel
068679785

Bankrekening
NL11 INGB 0007 6939 59

Mail
secretariaat@groningermonument.nl

Contact